Treasury för moderna fastighetsbolag

Upplev smidig skuldförvaltning

Verktygen och informationen du behöver – på ett och samma ställe

solution_img_01

Djupdyk i våra moduler

Skuld- och derivatportfölj

Med Nordkap kan ni strukturera alla era skuld- och derivatinstrument i en eller flera portföljer. Låneinformation och alla finansiella verktyg på en och samma plats. Vårt system hanterar såväl externa positioner såsom termloans, kreditfaciliteter, obligationer, företagscertifikat och räntederivat, som interna mellanhavanden och internräntor.  En systematiserad och molnbaserad datahantering ger alla medarbetare tillgång till samma uppdaterade och kvalitetssäkrade information. För varje position beräknas automatiskt historiska och framtida ränteomsättningar och kassaflöden för ökad och underlättad kontroll. Kredit- och ränteförfallostrukturer genereras enkelt och ger tid till proaktivt portföljarbete.

Group 2580

Fastigheter och pantbrev

Vår modul gör det möjligt att integrera skuld- och fastighetsportölj för en komplett bild av säkerställda tillgångar. Ni kan enkelt lägga in informationen själva eller använda vår integration med Lantmäteriet för att automatiskt hämta all nödvändig information om era fastigheter och pantbrev. När informationen är på plats kan ni följa utvecklingen av era marknadsvärden samt viktiga nyckeltal som LTV på fastighetsnivå eller portföljnivå.

Group 2583

Marknadsdata i realtid

För att säkerställa korrekta och pålitliga uträkningar samarbetar vi med Refinitiv och Millistream för att tillhandahålla den senaste marknadsinformationen. Genom vår plattform får ni tillgång till både historiska, aktuella och prognostiserade räntekostnader.

Group 2585

Bokföringsexporter

Om ni behöver hjälp med att bokföra information från vårt system, erbjuder vi stöd för flera externa affärssystem tack vare våra dynamiska bokföringsmallar, format och strukturer. Vår plug-in-lösning låter er enkelt exportera bokföringsfiler till ert ERP-system på ett effektivt och smidigt sätt. Ni kan även alltid exportera filerna direkt till Excel vid behov.

Group 2591

Rapporter

Nordkap underlättar era komplexa beräkningar och använder den senaste marknadsinformationen för att säkerställa att ni alltid får pålitliga rapporter med uppdaterade siffror. Vår rapporteringsmodul erbjuder en mängd olika rapporter för att tillgodose era specifika behov. All information är förberedd för enkel delning, så att ni kan rapportera smidigt till både interna och externa intressenter.

Group 2590

Saldon

Vårt system erbjuder open banking-tjänster som ger er en överblick över alla era konton och saldon. Här kan ni ta del av detaljerad information om ert kontosaldo, transaktionshistorik och bolagets skattekonton.

Group 2593

Treasury för moderna fastighetsbolag

Påtlitlig marknadsdata

Från ledande branschleverantörer

image (75)
image (80)
open-payments-logo 1
image (79)

Ladda ner vår produktguide

Group_7_colored_BG

 

451aed577830e25925329d215babd9bf (1)

Gå inte miste om några nyheter

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och avsluta när du vill.