Vincero berättar

"Ett fantastiskt analysverktyg!"

Vincero2023

Vincero har varit kund hos oss sedan två år tillbaka och redan upplevt stor nytta med vårt system, något vi är stolta över. Vi pratade med Mattias Mattsson, Ekonomichef, och Camilla Ljungar, Business Controller, för att ta reda på hur de använt vårt Treasury Management System i sina olika roller!

Snabba fakta om Vincero

Vincero är ett investmentbolag grundat av bröderna Andreas Rutili och Robin Rutili, båda med lång erfarenhet som entreprenörer. År 2015 beslutade sig bröderna för att slå ihop sina innehav och i samband med det startades Vincero. Deras fastighetsportfölj innefattar idag både kommersiella fastigheter, bostäder och utvecklingsprojekt i svenska tillväxtregioner. Fastighetsvärdet uppskattas till cirka 2,2 miljarder svenska kronor och huvudkontoret ligger i Stockholm. Idag har de 41 fastigheter, där det ökade lånebehovet också gjort att de valt att använda vårt system.

 

Hur länge har ni använt Nordkap? Och hur skulle ni beskriva samarbetet? 

Vi har använt Nordkap i cirka ett och ett halvt år nu. Allt eftersom vår fastighetsportfölj växte, växte även behovet av att hålla ordning på vår lånereskontra. Det var då vi vände oss till Nordkap. Jag kände till Nordkap sedan tidigare så jag valde att kontakta dem, berättar Mattias. När det kommer till samarbetet upplever jag att det varit en väldigt bra onboarding, vi har fått mycket hjälp. Det gick snabbt för oss att implementera systemet och vi lärde oss att det finns olika sätt att kolla på lånen.

Mattias lyfter framförallt fram den höga nivån på service i samband med onboardingen som Nordkaps team tillhandahållit. “Det har vi verkligen uppskattat och det har underlättat enormt för oss att komma igång".

Sedan har jag också lärt mig mycket i systemet utan att prata med Nordkap, säger Camilla. Det innebär ju att systemet är väldigt straight-forward och användarvänligt. Vi behöver alltså inte ringa supporten varje gång vi tar ett nytt lån, utan det känns intuitivt och vi kan fixa det på egen hand. När man väl har lärt sig är det inga konstigheter, fyller Mattias i. 

 

Berätta, hur såg det ut hos er innan ni använde tjänsten?

Det var Excel vi använde innan Nordkap, vilket också kräver lite mer handpåläggning. Excel är annars världens bästa program, säger Mattias. Det vi märkte var däremot att det uppstod misstag ibland. Jag eller Camilla kanske byggde en rapport, och tog sedan hjälp av någon annan som lade till vissa saker. Om den personen då gör ett litet fel när man uppdaterat en formel så blir slutresultatet också missvisande. Där kände vi en trygghet med Nordkap, att det är rätt siffror vi får ut. 

Sedan upplever jag att det blir större säkerhet i prognosen, i och med att Nordkap utgår från en egen, väldigt noggrann, Stibor-kurva. Marknaden är ju bättre på att förutspå den än vad jag är, säger Camilla.

 

Vad var det som fick Nordkap att sticka ut?

Ska jag vara helt uppriktig så känner jag inte till att det finns några andra tjänster som levererar det ni gör anpassat till just fastighetsbolag. Så det är en av anledningarna till varför vi valde Nordkap, berättar Mattias. Mig veterligen finns det inga andra tjänster som inte är oerhört dyra eller komplicerade. Så för det priset får vi en lösning för precis det vi behöver.

 

Hur har vårt TMS påverkat era dagliga arbetsprocesser? 

Vi är mer effektiva, kan jobba snabbare och förbättra olika slags prognoser. Man tillåts laborera lite. Det är just tryggheten och att vi blir mer effektiva där vi känner att största värdet ligger. Man kan lita på att det blir rätt. Det underlättar när revisorer är på besök och vill ha lånereskontror. De kan få det med ett klick, eftersom de kan se allting själva i systemet och göra stickprov. 

En del av mitt löpande arbete går ut på att ta ut rapporter och hålla koll på upplupna räntor, säger Camilla. Jag slipper på så vis räkna själv i Excel. Sedan är det också lite prognosarbete och budgetering. Men det är framför allt nu när räntorna ökar som det är hög efterfrågan från företagsledningen att kunna visa nya prognoser mer frekvent, och då är denna typ av verktyg väldigt bekvämt att luta sig mot. 

Tidigare gjorde vi en kvartalsprognos. Nu gör vi prognoser oftare för att säkerställa att vi klarar av alla kovenanter, säger Mattias. Vi använder det t.ex. som underlag för att se om vi behöver lägga om lån.

 

Och slutligen, vad var det som överraskade er mest med vår tjänst? 

Allt egentligen, eftersom jag inte hade någon insikt från början, säger Camilla. 

Ni lever upp till förväntansbilden man får när ni ni säljer det. Det är så pass bra som ni säger, menar Mattias. Vi analyserar räntekurvorna, för att se hur räntekostnaden kommer att bli. Vi har koll på förfall men även lånestockens storlek. Sedan är vi inget jättestort fastighetsbolag, vi har 3 swappar och 3 cappar. Det finns nog de som analyserar fler delar. 

Men för de bolag som har en inlåning på 500-700 miljoner eller mer så kan jag starkt rekommendera Nordkap, säger Mattias. Särskilt nu när räntekostnaderna utgör en så stor andel av resultatet borde man ha stenkoll på sina räntor. Det känns dumt att inte använda Nordkap och bara förlita sig på Excel. Där tycker jag också att den största styrkan ligger, dels tryggheten men även möjligheten att göra prognoser för att se var kostnaderna kommer att landa någonstans. Vi sparar tid. Som analysverktyg är Nordkap fantastiskt, det upplever jag! Det blir ju så, när man får en rapport som mottagare och ser att en siffra inte stämmer så faller trovärdigheten för resten av siffrorna i rapporten. Då känns det bra att veta att siffran är rätt.