NP3 Fastigheter berättar

Ett system i framkant

En av de kunder vi har jobbat med länge är NP3 fastigheter. Vi har samarbetat ända sedan 2013 och har hjälpt dem med allt från skuldportfölj till ränteswappar och redovisning. Vi pratade med Håkan Wallin och Elisabeth Ytterström för att få veta lite mer kring hur de ser på samarbetet och hur vårt treasury management system har hjälpt dem.

NP3_big_02

Snabba fakta om NP3 Fastigheter

NP3 Fastigheter har sin bas i norra Sverige och är ett snabbväxande företag med fokus på kommersiella fastigheter utanför centrumkärnan.  

Bolaget startades 2010 och är börsnoterade sedan 2014. Idag har företaget ett fastighetsvärde på 17 miljarder kronor. NP3 har ungefär 60 medarbetare inom 8 affärsområden, och huvudkontoret ligger i Sundsvall.

Nu hoppar vi in i intervjun!

Okej, berätta: hur skulle ni beskriva ert samarbete med Nordkap? Har ni jobbat ihop länge?

Vi har arbetat med Nordkap ganska länge, det började redan innan vår tid här. En viktig del av ett snabbväxande fastighetsbolag är ju att ha koll på skuldsidan, så det var ganska tidigt på vår resa som Nordkap kom in i bilden eftersom vi ville ha mer kontroll och en bättre översikt av skuldportföljen.

Vi skulle säga att Nordkap är väldigt proaktiva i vårt samarbete. Det märks att de vill ligga i framkant och det gör de verkligen genom att ha koll på våra behov och hur de kan hjälpa oss med sina tjänster. Vi tycker om att de är insatta i NP3 som företag och på så sätt kan komma med råd och input som känns specifikt för oss. Det räcker inte att vara generalist idag, och Nordkap har ett djup i sin kunskap som märks i det de gör, till exempel när det kommer till ränteinstrument. 

Vi har också en löpande kommunikation åt båda hållen, vilket är skönt då det innebär att vi inte behöver vara de enda som tar initiativ till kontakt, vilket vi uppskattar.

NP3_small_01

Hur använder ni Nordkap i ert arbete? Finns det några särskilda delar som vårt TMS hjälper er lite extra med?

Vi skulle säga att de synkroniserade arbetsprocesserna har varit jättebra för oss. Att alla jobbar i samma system och med samma processer underlättar mycket, inte minst ur en säkerhetssynpunkt. Dessutom ser det till att alla arbetar med samma data, vilket har gjort processerna säkrare. Nordkap har också varit till väldigt stor hjälp när det dykt upp något problem. 

De senaste åren har vi även tagit nästa steg och i större omfattning börjat använda Nordkap för underlag för redovisningsändamål. Det har frigjort jättemycket tid för redovisningsteamet, i och med att de slipper sitta och bokföra allt manuellt. Det var dessutom väldigt enkelt och tydligt att komma igång med. 

För oss har en annan viktig del också varit att Nordkap tar fram marknadsdata på till exempel prognoser för ränteutveckling. Det har varit till väldigt stor nytta när det kommer till t.ex. ränteswappar, där vi kunnat använda oss av den marknadsdata vi får från Nordkap i förhandling med banker.

Vad skulle ni säga är det bästa med att använda Nordkap? Finns det något område som ni känner att samarbetet har varit extra värdefullt för?

Att man kan exportera filer och data i systemet till excel är väldigt hjälpsamt, det skulle vi säga en en stor fördel. Och så förlitar vi ju oss på Nordkap – det är den data vi använder för rapportering av vår skuldportfölj och det är underlaget från Nordkap som vi använder för att stämma av mot redovisningen. Nordkap spelar även en viktig roll i framtagandet av den finansiella information avseende vår skuldportfölj som vi rapporterar till marknaden i företagets kvartalsrapporter. Dessutom är systemet väldigt användarvänligt. Det är ett bra och enkelt system som går att använda till mycket. 

Ur ett användarperspektiv är det vidare viktigt att systemet inte bara är en svart box. Det är viktigt att veta vad som händer i “den där lådan”, och förstå processen. Nordkap är väldigt transparent, det är lätt att söka ut en mindre del eller mer detaljerat område, vilket vi uppskattar mycket. Vi tycker också att Nordkap har en serviceanda och proaktivitet som verkligen sticker ut, och den marknadsdata de tillhandahåller är otroligt värdefull för oss.

Och sammanfattningsvis, hur skulle ni beskriva Nordkap?

Proaktiva! Vår upplevelse är att Nordkap är oerhört proaktiva, både med oss som kund och med utvecklingen av det egna systemet. Innovation tycker vi också är ett ord som beskriver det bra. Nordkap är absolut i framkant – både viljan och idéerna finns där.