Skuldhantering

5 sätt att förbättra din skuldhantering

9 juni 2022 - 3 min lästid

Det är få ord man blir överväldigad av att bara höra, men “skuldhantering” kan nog toppa listan för många som arbetar med ekonomi, inte minst på fastighetsbolag. Och vi fattar varför. Skuldhantering är ofta oerhört komplext, med alla dess olika delar som behöver tas hänsyn till. Att den är fullständigt livsviktig för verksamheten gör den förstås inte mindre överväldigande – men förhoppningsvis kan vi hjälpa er att både förbättra och förenkla den!

För att hjälpa dig på traven har vi satt ihop en lista med fem saker att tänka på nästa gång du arbetar med skuldhanteringen!

 1. Skilj på finansieringsrisk och ränterisk

  Det är lätt att blanda ihop finansieringsrisken och ränterisken. Och visst, båda riskerna är kopplade till dina lån men faktum är att de varierar helt okorrelerat över konjunkturcykeln. Tricket är att tänka på det i kontexten hög- kontra lågkonjunktur. I en klassisk högkonjunktur är det, som du säkert vet, både billigt och enkelt att låna pengar. I ett sånt här läge vill fler aktörer låna ut pengar, vilket i sin tur leder till att kreditmarginalerna sjunker. Samtidigt är Riksbankens uppgift att se till att den svenska kronan håller ett stadigt värde långsiktigt. För att ekonomin inte ska överhettas när det är högkonjunktur, kan de därför höja reporäntan. Det innebär helt enkelt att om kreditmarginalen sjunker, kommer räntan med all sannolikhet öka.

  I en lågkonjunktur blir det istället helt tvärtom. När investerare riskerar att förlora pengar, blir det betydligt svårare för fastighetsbolag  att låna pengar över huvud taget – och i de fall man ändå får låna pengar är det ofta till höga kreditmarginaler och ofördelaktiga villkor. Då kan Riksbanken istället stimulera ekonomin genom att sänka reporäntan eller köpa obligationer på längre löptider för att på så sätt kunna få ner räntan på längre löptider överlag. 

 2. Avtal med fasta löptider och fast kreditmarginal

  En sak som är otroligt viktig att ha i åtanke när det är dags att låna pengar är villkoren som gäller för låneperioden. För att du ska kunna vara säker på att du får låna pengarna du behöver och dessutom vad det faktiskt kommer kosta att låna pengarna måste du se till att du får fasta villkor på lånet. 

  Tre frågor som är bra att ha med sig när det är dags att förhandla med banken för att du ska få så bra kontroll över dina skulder och risker som möjligt är:

  • Hur länge får du låna pengarna?
  • Har lånet en fastställd kreditmarginal som gäller under hela avtalsperioden?
  • Är referensräntan en publik ränta eller bankens interna ränta?
 3. Med mer kött på benen får du bättre pris på dina ränteswappar
  Ju bättre koll du har på marknadens prissättning, desto enklare blir det för dig att försäkra dig om att du får ett rättvist pris på dina räntesäkringar. Eftersom bankernas dolda marginaler kan göra det näst intill omöjligt att veta huruvida priset man erbjuds är rättvist eller inte, är det viktigt att man själv sätter sig in i marknadspriserna. På så sätt kan du enkelt jämföra marknadspriset mot bankens pris – och använda dig av den jämförelsen när det är dags att förhandla. Här handlar det helt enkelt om att skaffa sig så mycket information som möjligt innan förhandlingstillfället för att sätta sig själv i bästa möjliga förhandlingsposition.
 4. Minimera den mänskliga riskfaktorn med standardiserade processer

  Något som kan vara lätt att glömma bort när man pratar om risker kopplade till ekonomi är hur stor roll den mänskliga faktorn spelar. Att fela är inte mer än mänskligt, men det går som tur är att minimera riskerna som hör det mänskliga felandet till. 

  Excel är till exempel mångas favoritverktyg i det dagliga finansiella arbetet. Men tyvärr kommer Excel med flera ganska stora risker. Dels är det ofta bara personen som skapat Excel-arket som har koll på hur det ska tolkas och användas, vilket snabbt försätter er i ett personberoende som kan bli både komplicerat och dyrt. Och dels är Excel, trots sin digitala form, ett manuellt verktyg som kräver manuella inmatningar för att kunna utföra beräkningar.

  Tricket här är att standardisera era processer genom hela företaget och minska det manuella arbetet så gott det går med hjälp av till exempel ett Treasury Management System. På så sätt kan ni minimera beroendet av specifika nyckelpersoner i företaget och risken att arbeta mot felaktiga siffror – och dessutom spara både tid och pengar eftersom att stora delar av arbetet effektiviseras. 

 5. Stärk er internkontroll med gemensamma processer

  Om alla på bolaget arbetar i ett gemensamt system med synkroniserade processer, oavsett om det handlar om bokföring eller upptagning av finansiering, kan ni enkelt se till att alla arbetar mot en och samma datakälla. På så sätt gör ni det betydligt enklare för er själva att hålla underlaget uppdaterat och ni kan eliminera risken att underlaget för rapportering och analys skiljer sig mot den bokförda skulden och de tillhörande kostnaderna. 

  Med andra ord kan ni genom gemensamma system och processer skapa en bättre transparens och enklare försäkra er om att siffrorna ni arbetar med och rapporterar faktiskt stämmer.Vill du läsa mer om hur de här fem tipsen kan underlätta din skuldhantering?

Ladda ner vår guide här!

Skuldhantering