Stockholms Studentbostäder

Ett Treasury Management System att växa med

sssb_small-3

Vi har samarbetat med Stockholms Studentbostäder, SSSB, i några år nu och med hjälp av digitalisering av flera av deras arbetsprocesser har vi under den tiden hunnit effektivisera deras finansiella arbete i flera led.

Vi pratade med Jan Karlsson, Ekonomichef på SSSB, för att få reda på mer om hur de jobbar med vårt Treasury Management System och hur det har hjälpt dem få en förbättrad överblick över skuldportföljen, få bokföringen att stämma överens bankens låneaviseringar och att de alltid har tillgång till den senaste marknadsdatan.

 

Snabba fakta om Stockholms Studentbostäder

SSSB startades 1958 och är det största fastighetsbolaget med inriktning mot studentbostäder i Sverige.

Bolaget både bygger, förmedlar och förvaltar studentbostäder i Stockholmsområdet.

 

Berätta, hur kom det sig att ni började samarbeta med Nordkap? Hur jobbade ni tidigare?

Vi jobbade tidigare i en form av hybridlösning som byggde på ett äldre digitalt system och Excel. Den lösning var väldigt personberoende, vilket gjorde att vi inte kände att vi hade riktigt den kontroll vi ville ha.

Det fanns heller ingen koppling mellan hanteringen av vår skuldportfölj och rapportering av den, vilket gjorde att det krävde en hel del tidskrävande manuellt arbete. Vi ville ha en lösning som kunde hjälpa oss med de bitarna och samtidigt växa med oss långsiktigt. Och det kände vi att vi fick med Nordkaps molnbaserade Treasury Management System.

 

Hur har Nordkap förbättrat era arbetsprocesser? Finns det något område som ni känner att samarbetet har varit lite extra värdefullt för?

Framförallt har Nordkap hjälpt oss få ett bättre samarbete mellan finans- och redovisningsfunktionerna, och våra arbetsprocesser är inte längre beroende av en nyckelperson i organisationen. Vi använder ju också Nordkaps bokföringsexport, vilket har effektiviserat vårt arbete när det gäller lån och ränteavier. Och så sparar vi tid, kanske framförallt i avstämningsarbetet. Sen har såklart digitaliseringen också stärkt vår internkontroll; vi har ett säkrare underlag att utgå ifrån numera och systemet hjälper oss att upptäcka avvikelser snabbare.

En annan stor fördel är ju också att tillgängligheten har ökat väldigt mycket. Nu kan alla som behöver, inklusive ledningsgrupp, snabbt få tillgång till kvalitativ, uppdaterad marknadsdata. Det gör ju att vi på sikt kan skapa bättre prognoser och ta bättre, mer välgrundade beslut.

Och sen är det ju såklart till stor hjälp att systemet gör alla arbetsprocesser enhetliga och låter oss släppa in externa aktörer, som till exempel vår finanskonsult, så att vi alla kan jobba tillsammans i samma system och mot samma datakälla.

 

Du nämnde i början att ni ville ha ett system som kunde växa med er. Känner ni att Nordkap har gjort det?

Ja, absolut! Nordkap bygger ju på olika moduler. Det har gjort att vi har kunnat utveckla vår användning av systemet i vår egen takt. För oss var det viktigt att kunna ta ett steg i taget. Nu har vi importerat våra pantbrev i systemet, så nästa steg är att koppla ihop dem med respektive krediter.

Vi skulle också vilja komma igång med prognosarbete i större skala och till exempel använda systemet till räntesimuleringsarbete och få fram långtidsprognoser för budgetarbete. För oss är det en stor fördel att systemet är så pass utvecklingsbart och användarvänligt som det är. Och som en bonus skapar det goda, nära samarbetet med Nordkap en extra trygghet för oss.