Risk Management

Hur tacklar fastighetsbolagen den nya verkligheten?

18 oktober 2022 - 3 min read time

Den stigande räntan och det hårdnande finansieringsklimatet sätter press på fastighetsbolagen denna höst. Kapitalmarknaden sviktar och många fastighetsbolag söker sig tillbaka till bankfinansiering i den mån det är möjligt. Hur höga räntekostnader klarar ditt företag av att bära?

Den 2 oktober diskuterades saken närmare i ett poddavsnitt med Kvartalet Podcast, där ämnet för avsnittet var Räntemarknad och finansiering. Johanna Sanderi, Finansiell Specialist hos Nordkap, gästade podcasten tillsammans med Stefan Juhlin Boost Insights, under ledning av Sverrir Thór. Johanna nämner i avsnittet att även om en kraftig höjning från Riksbankens var väntad, i syfte att stävja inflationen, så är en höjning på 1 % betydligt högre än väntat. En höjning som Riksbanken även har fått kritik för. Det höga ränteläget skakar naturligtvis om fastighetsbolagen på såväl ränte, som kreditsidan. Den höga kostnadsmassan resulterade i lägre kreditvärderingar och sämre finansieringsvillkor. 

 

Vi skickade ut en enkät för att ta tempen på fastighetsbolagen i Sverige

Enkäten Räntelägets påverkan på fastighetsbolag skickades ut i mitten av september till ca 60 fastighetskunder i Sverige. Vi fick ta del av många intressanta svar som mynnade ut i viktiga insikter, och tackar därför alla som deltog i undersökningen. En fråga vi ställde till fastighetsbolagen var vilka verksamhetsrelaterade åtgärder man har genomfört eller planerar att vidta under hösten. Över 40% av deltagarna i enkäten svarade redan i september att de valt att pausa vissa projekt i höst, en andel som sannolikt kommer att öka under hösten. En naturlig följd av detta är att bygg- och anläggningssektorn väntas få det tuffare under vintern. I ovan nämnda podcastavsnitt analyseras även några av de svar vi fått från enkäten.

På frågan Vilka finansrelaterade åtgärder planerar ni vidta under hösten? svarar hela 83% av deltagarna att de valt att simulera räntekostnader, med rätta! För att kunna parera riskerna som följer det skakiga ränteläget är det förståeligt att man vill kunna simulera olika räntemiljöer för att ställa relevanta prognoser och stresstesta sin kommande budget. Man vill se de långsiktiga effekterna.

Vad som är intressant för oss är att på frågan om hur man använder Nordkap som stöd i nuvarande ränteläge så svarade 94% att de simulerar räntekostnader i budgetrapporten. En rapport där vi har utökat funktionaliteten avseende refinansieringsmöjligheterna för att bättre kunna stödja nuvarande ränteläge. I den bästa av världar hade vi gett alla finansansvariga en spåkula för att kunna uttala sig om framtiden. När det inte går är det bästa vi kan erbjuda ett system som faktiskt tillåter dem att testa hur potentiella ränteutvecklingar slår på räntekostnaderna. På Nordkap är vi övertygade om att det tar udden av oron som många känner idag.

 

 

Risk Management