Norne Securities berättar

Användarvänlighet skapar effektivitet och självständighet

Norne Securities är kund hos oss sen två år tillbaka, men Morten Pettersen, Asset Manager på Norne Securities, har arbetat med oss på Nordkap ända sedan 2013. När han började på Norne Securities i januari 2020 påbörjade vi ett nytt samarbete där. Vi pratade med Morten för att få reda på mer om hur Nordkap bidrar till att förenkla arbetsprocesserna på Norne Securities och hur samarbetet har utvecklats genom åren.

morten-pettersen-02

Snabba fakta om Norne Securities

Norne Securities arbetar med hanteringen av skuldportföljer för kommuner. I dagsläget arbetar de med fyra kommuner i Norge, och hjälper dem hantera skuldportföljer till ett värde av 8 miljarder norska kronor. 

Bolaget har idag 50 anställda och huvudkontoret ligger i Bergen.

Då hoppar vi direkt till intervjun!

Så, berätta: hur ser ert samarbete ut med Nordkap? Och hur startade allt?

Jag började använda Nordkap på en tidigare arbetsplats redan 2013, och när jag sedan började arbeta på Norne Securities i början av 2020 köpte vi in Nordkap även här.

Vi arbetar ju som sagt med hanteringen av skuldportföljer för kommuner, vilket för med sig stora mängder krångligt portföljsarbete, budgetarbete och en hel del rapportering. Innan jag började arbeta med Nordkap hade vi inget välfungerande system för att hantera skuldportföljerna; allt från kontroll av portföljerna till rapportering och budgetunderlag sköttes direkt i Excel. Problemet var att desto mer kunder vi fick, desto svårare blev det att hantera allt manuellt i Excel-dokument. Det blev alldeles för komplicerat, för många siffror som skulle hållas reda på och uppdateras för hand kontinuerligt. 

Det ledde till att det uppstod för mycket fel helt enkelt. Kortfattat hade vi helt enkelt inte hittat ett bra sätt att hantera ett mer komplext skuldportföljsarbete och behövde en lösning på det problemet. Och det var så Nordkap kom in i bilden.

Hur tycker du att samarbetet har förändrats genom åren? Hur har det förändrat era arbetsprocesser?

Nordkap har såklart uppdaterats mycket under tiden jag har arbetat med systemet. Det har tillkommit många användbara funktioner och verktyg, och allt eftersom systemet har utvecklats har också fler delar av mitt arbete kunnat automatiseras och effektiviseras. 

Egentligen gör vi samma grejer som vi tidigare gjorde i Excel, men med tryggheten som kommer med ett digitalt system. En av de saker som kanske bidragit mest till att våra arbetsprocessen förändrats är att vi har möjlighet att simulera olika ränte scenarion, både med egna värden som vi lägger in själva och med marknadens räntor och ränteprognoser. 

Tack vare systemet och de här automatiseringarna har vi kunnat effektivisera arbetet ordentligt när det kommer till våra rådgivningsprocesser. En av våra huvudsakliga uppgifter är ju att rådge våra kunder och vi behöver därför ett pålitligt och korrekt rådgivningsunderlag – och det underlaget får vi enkelt genom systemet. 

Dessutom sparar vi en hel del tid när vi slipper lägga onödig kraft på att utföra analyser och beräkningar manuellt eftersom allt sånt kan skötas direkt i systemet.

Vad skulle du säga är den största fördelen med att arbeta med Nordkap?

Den största fördelen för oss är att vi kan använda systemet för våra kunders budgetarbete. Till exempel har det varit till stor hjälp att vi kan simulera olika räntor och räntescenarion genom att lägga in både våra egna räntor och marknadens ränteprognoser. Det gör att vi kan kan få ett väl underbyggt budgetunderlag på betydligt kortare tid än tidigare. Och såklart arbetet med skuldportföljen. Det arbetet är otroligt tidskrävande att få till korrekt i Excel, eftersom det kräver att siffrorna hela tiden hålls uppdaterade manuellt.

Jag uppskattar också att det är så pass flexibelt som det är när man sätter upp skuldportföljerna, eftersom det tillåter oss att få ut precis de analyser vi behöver. För oss har det varit väldigt enkelt att skräddarsy systemet för det vi vill använda det till. Man helt enkelt väljer vilka verktyg och moduler man behöver, och inte behöver tänka på resten. 

Och så har det såklart varit till stor hjälp att man kan lagra rapporter direkt i systemet, både för portföljer och analyser men också som verktyg i vårt arbete.

Vad kul att höra! Men sammanfattningsvis då, om du skulle beskriva Nordkap med ett ord, vilket skulle det vara?

Användarvänligheten skulle jag säga, det är den som verkligen sticker ut. Jag skulle till och med gå så långt och säga att det är Nordkaps absolut största fördel. Det gör att systemet är väldigt lätt att använda och att vi kan vara väldigt självständiga i vårt arbete i systemet. Ja, användarvänligt tycker jag är ett bra ord för att beskriva Nordkap.